Φυσική καλλιέργεια

About platanusorientalis

Επειδή αγαπώ τα πλατάνια, τα νερά που κυλούν στις ρίζες τους και τις ιστορίες που αφηγούμαστε στη σκιά τους...
This entry was posted in βίντεο, καλλιεργητικές προσεγγίσεις and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.