Ο χωρικός

Έργο του Van Gogh

Μια μέρα ρώτησαν το Ναστραδίν Χότζα:

Ποιός είναι μεγαλύτερος, ο βασιλιάς ή ο χωρικός;

Ο Ναστραδίν σκέφτηκε για μια στιγμή κι απάντησε:

Ο χωρικός. Αν αυτός δεν καλλιεργήσει τη γη, ο βασιλιάς θα πεθάνει της πείνας.

Πηγή: Σοφοκλής Δημητρακόπουλος (επιμ.) (1988:36) Ο ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΝΑΣΤΡΑΔΙΝ ΧΟΤΖΑΣ, Εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα

About platanusorientalis

Επειδή αγαπώ τα πλατάνια, τα νερά που κυλούν στις ρίζες τους και τις ιστορίες που αφηγούμαστε στη σκιά τους...
This entry was posted in λόγια and tagged , . Bookmark the permalink.